امروز : 1400/03/28

سایت خبری وب استاد

آموزش و اخبار حوزه وب و رایانه

مفاهیم زبان HTML

انتشار : 1399/10/28

آشنایی با تگ ، المان ، صفت

مفاهیم زبان HTML

عناصر زبان HTML

همانگونه که در مثال قبلی دیدید ، یک سری عناصر دستوری در یک صفحه ی وب وجود دارد :

تگ : برای مشخص کردن ناحیه برای مرورگر در اسناد HTML از تگ استفاده می شود . بنابراین تگ ها دستوراتی هستند که مرورگر  آنها را تفسیر می کنند . تگ ها میان علامت کوچکتر و بزرگتر قرار می گیرند .
 المان : شامل یک تگ ابتدایی و یک تگ انتهایی است  که بین تگ ابتدایی و انتهایی محتوای المان قرار می گیرد بنابراین المان یک تگ کامل است .تگ <P> برای ایجاد یک پاراگراف است . مثلاً برای تگ <P> داریم : 1) <P> : تگ شروع پاراگراف 2) محتوای المان 3) <P/> : تگ پایان پاراگراف
صفت : برای تغییر صفات المان ها استفاده می شود ؛ بنابراین صفت المانهای HTML را شخصی می کند .
هر صفحه ی وب به 4 المان اساسی <html> , <head>,<title>, <body> احتیاج دارد .بنابراین هر صفحه ی وب با <html > و با <html/> به پایان می رسد .

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید